Текст на сватбени покани според българските традиции

  Текстът на сватбената покана има определени стандарти, които е желателно да се следват, за да може да се предостави правилно цялата информация на гостите. Традициите за отпечатване на покани започва някъде в началото на 20ти век. с което се заражда традицията и правилата за надписване на сватбените покани.  Изпращането на покани за сватба е […]