Последна промяна: 16.02.2018

Мариела Уилсън (“Аз”,”моя”,“моят” и “ми”) притежавам и управлявам уебсайта на Elite Wedding School- http://www.eliteweddingschool.com (“Уебсайт”) и бутикова сватбена агенция “Приказен ден” https://www.prikazenden.com/bg/home/, блоговете към тях и онлайн училището, с всички продавани в него онлайн курсове. Аз управлявам този уебсайт от офис в Обединено Кралство Великобритания. Лицата, които желаят да получат достъп до този сайт от други държави, правят това по собствена инициатива и сами отговарят за спазването на местните закони.

Моля, прочетете внимателно тези Общи условия (“Условия”), преди да използвате Уебсайта, тъй като те важат за всички посетители. С посещаването на този Уебсайт Вие се съгласявате да се обвържете с настоящите Условия.

Съдържание на уебсайта.

Аз топло Ви приветствам (“Потребител/и”) и с радост Ви каня да се възползвате от моя уебсайт, което включва поместената в него информация, работни материали, електронни книги, обучителни модули, учебни слайдове, видеа, аудио записи, снимки, графики, и всякакви други материали (“Съдържание”). Това онлайн училище е създадено да окуражава и помага на предпиемчиви и готови за промяна и успех личности, да следват бизнес мечтите си, като цялото, предоставено от мен Съдържание, е базирано на моя личен опит и познания. Съдържанието на Уебсайта е само с информационни цели и не трябва да се разглежда като професионален или конкретен бизнес съвет. Въпреки, че съм професионален сватбен агент и маркетинг специалист, нищо в този Уебсайт не представлява личен или конкретен маркетинг, финансов или бизнес съвет. Използването и достъпът до този Уебсайт не създава работни взаимоотношения. Ако желаете да ме ангажирате за лични професионални услуги, свържете се с мен, за да обсъдим възможностите.

Аз не се гарантирам или обещавам конкретни резултати. Не трябва да се позовавате на моя опит, постигнати резултати и да очаквате сходни с моите такива. Всички резултати, които бихте постигнали, са само и единствено плод на Вашите възможности, личен труд и амбиция, и вие сами носите отговорност за успеха или неуспеха на Вашата инициатива. Тъй като, ако използвате информация от този Уебсайт и придобиете приходи и печалби, аз няма да предявявам претенции върху тях, то съответно, не поемам отговорност за евентуални Ваши загуби и щети.

1.Права върху интелектуална собственост.  

Аз съм собственик на цялото Съдържание на този Уебсайт, включително на всички авторски права, търговски марки, права върху дизайна и всички права върху интелектуалната собственост, свързани със Съдържанието и работните продукти на този Уебсайт. Информацията, поместена в него, може да бъде използвана и копирана само за лично, нетърговско ползване.

Потребители, закупили който и да е продукт, услуга, работна бланка или материал, могат да свалят тези файлове на собствения си компютър и могат да се възползват от цялата информация само за техни лични, нетърговски цели. Освен това изрично горепосочено право, вие нямате никакви други права към Съдържанието на този Уебсайт (изключение правят само Вашите лични данни, които използвате за регистрация и достъп до онлайн курсове и обучения). Нямате право да възпроизвеждате, продавате, прехвърляте, лицензирате, подлицензирате, да  променяте съдържанието и да го препродавате, разпространявате, публично да го показвате, да правите производна версия или използвате Съдържанието по какъвто и да е начин за каквато и да било обществена или търговска цел. Никаква употреба, на която и да е част от Съдържанието, не е разрешена без предварителното ми писмено съгласие. Аз си запазвам всички права, собственост и интереси, включително всички права върху интелектуалната собственост върху Съдържанието на всичко подписано с моето име и от името на Elite Wedding School. Ако искате да използвате каквато и да е информация от Съдържанието, то следва да получите моето изрично писмено съгласие. Исканията за разрешение трябва да бъдат адресирани до следните имейли: [email protected] или [email protected].

Ако получите такова право, трябва да направите обратна връзка към Уебсайта и ясно да дадете кредит като упоменете името ми и включите хипервръзка към този Уебсайт.

Въпреки получено право за цитат на Съдържание от този Уебсайт, вие нямате право да възпроизвеждате, продавате, прехвърляте, лицензирате, подлицензирате, да  променяте съдържанието и да го препродавате, разпространявате, публично да го показвате, да правите производна версия или използвате по какъвто и да е начин за каквато и да било обществена или търговска цел.

Използването или публикуването на Съдържанието на всеки друг уебсайт, социална медийна страница или в мрежова компютърна среда с каквато и да е цел и без мое писмено съгласие е изрично забранено и ще бъде третирано като нарушение на Международните закони за защита на авторското право. Цялото Съдържание на този Уебсайт е под защитата и наблюдението на DMCA (Digital Millennium Copyright Act).

2.Коментари в блог или Използване на генерирано съдържание.

Всяко потребителско генерирано съобщение в този уебсайт (т.е. чрез коментари в блогове или публикации в социални медии) ще бъде публично достъпно за други потребители. Вие притежавате правата върху всяко съобщение, което публикувате на този сайт, но сте съгласни да ни дадете лиценз, така че това съобщение да може да бъде споделено на този Уебсайт.

Ние си запазваме правото да премахваме всяко съобщение, което считаме за незаконно, неподходящо, обидно, по някакъв начин неприемливо или нарушаващо интелектуалната собственост, на която и да е страна или тези “Условия”. Чрез публикуване, изпращане на материали или информация на този Уебсайт, вие се съгласявате да ни предоставите неограничен лиценз, така че това съдържание да може да бъде споделено на този сайт. Ако се окаже, че съобщение, генерирано от потребители, е в нарушение на авторски права, ние ще спазим всички Международни закони за авторското право, както и условията за авторски права на DMCA (Digital Millennium Copyright Act) и ще го премахнем.

3.Декларация за поверителност.

Докато използвате този Уебсайт, можете да предоставите определена лична информация, като например вашето име, имейл адрес или демографски данни, събрани чрез използването на “бисквитки”. Събираната информация е само за целите на анализа на ефективността на Съдържанието и за демографските изследвания.

Този Уебсайт използва рекламодатели и тези рекламодатели могат да събират, използват, съхраняват и разкриват данни и информация, събрана от посетителите. Рекламните ми партньори включват партньори за реклама като Google Adsense, Amazon.com, Facebook, Pinterest и др. Всеки от тези рекламни партньори има собствена политика за поверителност, която можете да прегледате на всеки един от тези сайтовете.

Аз не продавам, търгувам или споделям личната Ви информация. Вашият имейл адрес, използван за оставяне на коментари в блога, ще бъде използван единствено, за да отговоря на Вашия коментар. Ако изберете да се включите в моя бюлетин за електронна поща, можете да се откажете по всяко време. Моят бюлетин се управлява чрез доставчик на имейл администриране.

Повече за Вашата защита може да прочетете в “Политика за защита”.

4.Покупки на онлайн курсове, дигитални стоки или услуги.

Ако желаете да закупите продукт или услуга, предоставени на Уебсайта, може да бъдете помолени да представите определена информация, свързана с Вашата покупка. Покупките на този сайт се извършват чрез външен доставчик за онлайн разплащане Stripe и/или PayPal, с което се опитвам да подсигуря сигурни онлайн транзакции. С цел завършване на онлайн разплащането е възможно да бъдете пренасочени към един от тези доставчици. Въпреки, че се стремя да защитавам  конфиденциалността на моите потребители, аз не мога да гарантирам сигурността на информацията, която публикувате в тези трети уебсайтове. Вие разкривате Вашата информация на свой собствен риск.

5.Платежна политика.

Всички цени на моите стоки и услуги са в британски лири, тъй като моята дейност е регистрирана в Обединено Кралство Великобритания. За улеснение на потребителя в други държави, всички цени в Уебсайта са визирани в местна валута. Крайното разплащане обаче се извършва в паунди, като цената се преволтира при процеса на разплащане. Драстична промяна в местните валутни курсове може да доведе до промяна в крайната цена на курса.

6.Прекратяване.

Аз запазвам правото си да прекратя достъпа до Уебсайта на всеки един потребител, който си позволи да злоупотребява с тези Условия. Аз запазвам правото си да премахвам незаконни, нецензурни, неподходящи или по друг начин нежелани реакции или коментари на моя блог и на социалните ми медийни канали.

7.Приложимо право.

Ако някоя част от настоящите Условия се счита за невалидна или неприложима, тази част от Условията ще бъде тълкувана с приложимото право, а останалите части ще останат в пълна сила. Тези условия се уреждат в съответствие със законите на Обединено Кралство Великобритания и Европейския Съюз.

8.Връзки към други уебсайтове.

Този уебсайт може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни, които аз не притежавам или контролирам. Ако споменавам техни продукти или услуги, то това се дължи на факта, че вярвам, че потребителите на моя Уебсайт могат да ги намерят за полезни. Тези сайтове могат да изискват информация от Вас. В такива случаи събирането и използването на Вашата лична информация ще се регулира от правилата за поверителност и употреба на този сайт. След като излезете от моя Уебсайт или сте пренасочени към уебсайт, или приложение на трета страна, вече не се намирате под настоящите Условия или от Декларацията за поверителност на моя Уебсайт.

Аз не контролирам и не поемам никаква отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уебсайтове и/или услуги на трети страни. Освен това Вие потвърждавате и приемате, че няма да търсите никаква отговорност от мен, пряка или косвена, за щети или загуби, причинени или за които се твърди, че са причинени от или във връзка с използване и разчитането на съдържанието на техните Уебсайтове, качеството на техните стоки или услуги.

Горещо Ви препоръчвам да прегледате правилата за поверителност на сайтовете или услугите на трети страни, преди да им предоставите каквато и да е Ваша лична информация.

9.Отказ от гаранция.

Информацията, съдържаща се в този сайт, се предоставя “такава, каквато е”, без никаква гаранция. Аз отхвърлям всички гаранции, независимо дали са изрични, подразбиращи се, законови или други, по отношение на този уебсайт в най-пълната степен на закона. Аз не гарантирам, че достъпът до този сайт ще бъде непрекъснат или без грешки. Вие поемате пълна отговорност и поемате всички рискове, когато влизате в този сайт, сваляте файлове, използвате всякаква информация, съдържание или участвате по друг начин.

10.Ограничаване на щетите.

В никакъв случай аз (или всички свързани с моя Уебсайт лица) няма да бъдем отговорни пред Вас за загуби или щети, произтичащи от използването или показването на потребителско генерирано съдържание, което използвате или имате достъп до този уебсайт, уебсайтът като цяло или всякакви други взаимодействия с уебсайта или мен. С настоящото Вие ме освобождавате от отговорност или отговорност за всякакви искове, свързани с Вашата употреба, достъп или разчитане на този сайт.

11.Партньорски връзки.

Този уебсайт може да включва “партньорски връзки”. Ако направите покупка с помощта на предоставен от мен линк, е възможно аз да получа малка комисионна, с прихода от която поддържам този Уебсайт. Всяко мое мнение обаче, е напълно искрено и продуктите и услугите, които препоръчвам, са проверени лично от мен и аз сърдечно ги препоръчвам. Аз не препоръчвам нищо, което аз самата не бих ползвала и искрено вярвам, че този продукт или услуга е на необходимото качество и ниво.

12.Актуализации.

Тези Общи условия могат да се променят от време на време. Всички актуализации ще бъдат публикувани на тази страница.

Ако имате някакви въпроси, относно тези Условия, моля свържете се с мен на адрес: [email protected] или [email protected].